Polski Zwišzek Wędkarski
Koło 126 Odra
44-362 Odra ul. Główna 4a
PZW ODRA tel. 0 695 746 649
 

Skład Zarzšdu: kontakty

Rachunek Bank Spółdzielczy Gorzyce
Nr konta 56 8469 0009 0055 0345 2000 0001

NIP 954-10-01-441 Regon 272789650

 

KRONIKA Koła 126 ODRA w wersji PDF pobierz

 


KRONIKA KOŁA ODRA 126

Cisza na wodzie nieruchomej . Gładkim zwierciadłem błękitnieje. Staw jest od błękitu niewidomy o?lepł. I nic się już nie dzieje. Nagle rozpęka wody szyba. I w kropel wytrysk się przemienia. To wystrzeliła z głębi ryba. Wykrzyknik własnego milczenia.

Kronikarz. Władysław Balcerkowski


W dniu 19.11.2000 r w miejscowo?ci Odra odbyło się zebranie założycielskie Koła PZW
gdzie powołano grupę inicjatywnš w składzie:
Krakowczyk Marian, Łukaszek Henryk, Mrozek Jan, Margiciok Stanisław, Kukla Marian. Zieleżnik Krystian, Tomala Rafał.
Zebranie zobowišzało grupę do reprezentowania 56 członków PZW przed
Zarzšdem Okręgu PZW w Katowicach celem założenia nowego koła o nazwie ODRA.
Okręg PZW w Katowicach postanowił w dniu 28.12.2000 r uchwałš nr 44/2000 utworzyć
Koło PZW Odra nadajšc mu numer 126.
W dniu 6.01.2001 r odbyło się pierwsze Walne Zebranie Koła PZW Odra 126 i w obecno?ci
przedstawicieli Zarzšdu Okręgu PZW wybrano pierwszy Zarzšd Koła, Komisję Rewizyjnš Koła,
Sšd Koleżeński, Komisję Egzaminacyjnš i Społecznš Straż Rybackš.

Koło Odra 126 jest gospodarzem na 10 hektarowym zbiorniku pożwirowym o nazwie ?ŁĘGOŃ� nr wody 624 leżšcy w sołectwie Odra powiat Wodzisław ?l.
Zbiornik jest corocznie zarybiany Karpiem i Szczupakiem pozostałe gatunki ryb występujšce w zbiorniku Kara? ,Leszcz, Amur, Jaż, Sum, Węgorz, Sandacz.
Drugim zbiornikiem którym współ gospodarzy Koło PZW Odra z Kołem PZW Krzyżanowice
jest zbiornik pożwirowy o nazwie ?Roszków� nr. wody 627 o powierzchni 100 hektarów
Ryby wstępujšce w zbiorniku Karp ,Leszcz, Płoć, Sandacz, Szczupak Kleń, Jaż
Koło PZW Odra odpowiedzialne jest też za prawo stronnš czę?ć rzeki Odra od zbiegu rzeki
Olza-Odra do poczštku kanału ? Ulga� w mie?cie Racibórz

Liczba członków 140 seniorów w tym 40 młodych adeptów
Zarzšd Koła kładzie szczególny nacisk na nabór młodych organizujšc szkolenia w rybaczówce Koła i nad wodš .Uruchomiono program o nazwie ?Wakacje z wędkš� dla młodzieży nigdzie nie wyjeżdżajšcej w przedziale wiekowym od 0-do 5. lat oraz 6-do 14 lat . Organizuje się również wyjazdy dzieci jako obserwatorzy na różne zawody wędkarskie
Koło Odra jest uczestnikiem w zawodach wędkarskich międzynarodowych o nazwie ??lšska Liga� organizowanej na terytorium Polski i Czech
Zarzšd Koła Odra ?ci?le współpracuje z Kołami PZW Olza 111 i PZW Krzyżanowice 109

Aktualizacja 14 Kwietnia 2007r.