Zarząd Koła PZW 126 ODRA


Prezes Koła Krzysztof Zawistowski tel kom 0695032015 Radlin ul Wieczorka 16/16

Email kzawistowski@poczta.rybnik.pl

V-ce Prezes ds organizacyjnych Władysław Balcerkowski tel kom 0600252180 Rogów ul Krzywa 1 E

Email waldek.balcerkowski@wp.pl

V-ce Prezes ds. sportu Marcin Herman tel kom 0502022362 Owsiszcze ul Szkolna6

Email maherman@op.pl

V-ce Prezes ds gospodarczych Krystian Zieleżnik tel.kom 609663017 Odra ul Główna 32


Sekretarz Urszula Balcerkowska tel kom 0698736038 Rogów ul Krzywa 1 E

Email urszula.balcerkowska@wp.pl

Skarbnik Irmgarda Zieleżnik tel kom 0695746649


Komendant SSR Zbigniew Porwał tel kom 0600244780 Radlin ul Sosnowa 37 A


Dyscyplinarny Rzecznik Koła Emanuel Świeczek tel 4519736 Bluszczów ul Środkowa 5


Gospodarz Kukla Marian tel kom 0606818379 Odra ul Główna 40


Gospodarz 2 Kukla Irena Odra ul Główna 40


Kapitan Sportowy Leszek Krakowczyk tel kom 0505044302 Pszów ul Paderewskiego 25 E


Komisja Rewizyjna w składzie:


Przewodniczący Adam Błaszczok tel 4512574 kom. 608620408

Z-ca Przewodniczącego Siedlaczek Herbert tel 4512531

Sekretarz Stanisław Miszczyk tel 4763760


Sąd Koleżeński w składzie:


Przewodniczący Jerzy Krakowczyk tel kom 4557203 Pszów ul Paderewskiego 25 E

Sekretarz Paweł Siedlaczek tel 4512429 Bluszczów ul Szkolna 2 A

Członek Dariusz Bura tel 4512295 Bluszczów ul. Jana 10

Te kom. 660797449

Komisja Egzaminacyjna w składzie:Przewodniczący Jerzy Krakowczyk tel 4557203